حقوق فروردین بازنشستگان امروز پرداخت می‌شود

حقوق فروردین بازنشستگان امروز پرداخت می‌شود

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد که حقوق فروردین ماه بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق طبق مصوبه هیات دولت همراه با ۲۰ درصد افزایش، امروز پرداخت می‌شود.