خبر مهم درباره رتبه بندی معلمان | تمدید زمان شرکت در نظر سنجی ویژه مشمولین قانون رتبه‌ بندی

خبر مهم درباره رتبه بندی معلمان | تمدید زمان شرکت در نظر سنجی ویژه مشمولین قانون رتبه‌ بندی

یکی از دغدغه‌های معلمان در ماه‌های اخیر تعیین تکلیف آئین نامه رتبه‌بندی معلمان بود؛ موضوعی که وزارت آموزش و پرورش آن را منوط به شرکت هر چه بیشتر معلمان در ارزیابی وضعیت اجرای آن کرده است. رضا مراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش هفته جاری در خصوص اصلاح آئین نامه رتبه‌بندی معلمان گفت: کار اصلاح